pizza restaurant

Pizza Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825 296

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app