pizza hut - tran hung dao

Pizza Hut - Trần Hưng Đạo

1 reviews 59.000 - 164.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00-22:00
address.png 38A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm