phuong hong cafe - huong lo 2

Phương Hồng Cafe - Hương Lộ 2

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 564 Hương Lộ 2, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app