phuong cafe - tan hoa dong

Phượng Cafe - Tân Hòa Đông

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 308 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37 508 077

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app