Liên Hệ
phu thien restaurant

Phú Thiên Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: KQH Kiểm Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (054) 3 935 050

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app