phu son resort

Phu Son resort

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Phố Phúc Sơn - P. Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 98 224 70 83

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app