Liên Hệ
pho vu thanh

Phở Vũ Thành

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 60 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0942 020 426

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app