Liên Hệ
pho trang trang

Phở Trang Trang

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 69 Ngô Quyền, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại: +84 25 3876 261

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app