pho thuan

Phở Thuận

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 186 Nguyễn Văn Đậu, NA, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app