pho thanh pho ba lan

Phở Thành Phố Ba Lân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 55 Lê Lợi, P. 6, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app