pho phu huong

Phở Phú Hương

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 197 Nguyễn Sinh Sắc, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app