Phố Nướng Tư Trì - Nguyễn Súy

Phố Nướng Tư Trì - Nguyễn Súy

100.000 - 220.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 23:00h
address.png 206 Nguyễn Súy, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm