pho nho

Phở Nhớ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Tổ 4, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Điện thoại: 0988 674 560

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app