pho nhan hai - doi can

Phở Nhận Hải - Đội Cấn

open_time.png Giờ hoạt động: 6:00h - 15:00h
address.png 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình
Đánh giá địa điểm