pho ly quoc su ha noi - pham van bach

Phở Lý Quốc Sư Hà Nội - Phạm Văn Bạch

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 459 Phạm Văn Bạch, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app