pho huong - than van nhiep

Phở Hương - Thân Văn Nhiếp

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 35F Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app