pho ha noi pho

Phở Hà Nội Phố

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 24B Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62 902 026 - 0938 528 666

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app