pho cuon tuan dat

Phở Cuốn Tuấn Đạt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 16 Nguyễn Khắc Hiếu, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37 162 593

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app