pho co thin - nguyen luong bang

Phở Cồ Thìn - Nguyễn Lương Bằng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 242 Nguyễn Lương Bẳng, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app