Liên Hệ
pho co - ngo thi nham

Phở Cồ - Ngô Thị Nhậm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 14B Khu Đấu Giá Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 517 229

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app