pho bo kcc - duy tan

Phở Bò KCC - Duy Tân

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: B51 Duy Tân, Quận Cầu Giấy
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app