pho bay nam dinh

Phở Bảy Nam Định

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 660 Đường Lê Văn Khương, Quận 12, Phường Thới An, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0966866808

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app