pho 69 - tan hoa

Phở 69 - Tân Hoá

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 69 Tân Hoá, Quận 6, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 589 377

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app