pho 03 - nguyen cong tru

Phở 03 - Nguyễn Công Trứ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 3 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3 811 028

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app