phat dat cafe

Phát Đạt Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 56, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
Điện thoại: (0781) 3 822 766

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app