pasta paradise

Pasta Paradise

3 reviews
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 224 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm