paris deli - nha tho

Paris Deli - Nhà Thờ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 13 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3928 6697

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app