pappa foods - khuong trung moi

Pappa Foods - Khương Trung Mới

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 229 Khương Trung Mới, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0987 468 888

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app