ola tea house - duong so 15b

OLA Tea House - Đường Số 15B

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 23 - 25 - 27 Đường Số 15B, Quận 7, TP. HCM, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02837852855

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app