Oishi Ball - Thảo Điền

Oishi Ball - Thảo Điền

open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 28 Thảo Điền, NA, Quận 2, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm