Ốc To Go - Nguyễn Chí Thanh

Ốc To Go - Nguyễn Chí Thanh

19 reviews
Giá: 9.67Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 9.67Không gian: 9.56
open_time.png Giờ hoạt động: 14:00h - 23:00h
address.png 476 Nguyễn Chí Thanh, NA, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm