Ốc Nhi - Phan Văn Trị

Ốc Nhi - Phan Văn Trị

open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 191 Phan Văn Trị, Quận 5, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm