oc len - nhau binh dan

Ốc len - Nhậu Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 628 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01 213 688 996 - 0916 332 970

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app