oc 193

Ốc 193

open_time.png Giờ hoạt động: 15:00h - 22:00h
address.png 193 Mai Xuân Thưởng, Quận 6, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm