nướng ù

đi ngang mà chưa có dịp ghé ăn nữa mà nghe giới thiệu thì ngon lắm mà chạy ngang thấy khá đông với lại ba chỉ chú nướng giòn nhìn bắt mắt lắm lun mà nhìn giá cả cũng hợp lý nữa hôm nào chắc phải ghé ăn r review cảm nhận r
người yêu thích