noodle 88

Noodle 88

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 175 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 5417 1877 - (08) 5417 1811 - 0906 941 599

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app