Liên Hệ
noo's coffee - hong bang

Noo's Coffee - Hồng Bàng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 34 Hồng Bàng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3 512 929

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app