Liên Hệ
noi nang sai gon restaurant

Nơi Nắng Sài Gòn Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3838 523

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app