no. 1 bar

No. 1 Bar

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 3 Hùng Vương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3 525 679 - (058) 3 815 679

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app