nina cafe

Nina Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: K15/28 Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app