nhi nhi - com ga nha trang - an duong vuong

Nhi Nhi - Cơm Gà Nha Trang - An Dương Vương

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 296A Đường An Dương Vương, Quận 5, Phường 4, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0708744458

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app