nha nghi queen

Nhà nghỉ Queen

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
4.0/5 điểm (257 đánh giá)
Địa chỉ: 14 Trieu Viet Vuong, Ward 4, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 162.338VND - 187.500VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app