nha mieu - tra sua & an vat

Nhà Miêu - Trà Sữa & Ăn Vặt

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 18 Đường Số 1, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906377137

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app