nha hang xien que

Nhà Hàng Xiên Que

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0965 980 688

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app