nha hang vu long 2

Nhà Hàng Vũ Long 2

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Quốc Lộ 1B, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
Điện thoại: +84 98 983 06 69

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app