nha hang tuan cao dinh 3

Nhà Hàng Tuấn Cao Đình 3

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 170 Đặng Xuân Bảng, Thành phố Nam Định, Nam Định
Điện thoại: +84 94 396 96 70

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app