nha hang thuy hien

Nhà Hàng Thúy Hiền

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 99 Hạ Long, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: +84 33 3847 202

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app