nha hang thuan 2

Nhà Hàng Thuận 2

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 212 Trương Công Định, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0793 614 839

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app