nha hang tan ngoc sang

Nhà Hàng Tân Ngọc Sang

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 7 AH 16, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: +84 53 3853 366

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app