nha hang sung - bia hoi ha noi

Nhà Hàng Sung - Bia Hơi Hà Nội

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 41 Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0984 259 998

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app